fbpx

Cíle

  • Cílem organizace je obhajování, prosazování a naplňování zájmů a potřeb diabetiků a kardiaků na národní i nadnárodní úrovni.
  • Všemi formami prohlubovat výchovu diabetiků a kardiaků, jejich rodinných příslušníků i širší veřejnosti.
  • Navrhovat legislativní i jiná opatření ve prospěch diabetiků a kardiaků, vyjadřovat se k návrhům zpracovanými jinými organizacemi či institucemi.
  • Překládat vlastní návrhy na zlepšování zásobování diabetiků a kardiaků potřebnými léčebnými prostředky a zdravotními pomůckami. Zasazovat se o přijetí přiměřených opatření vycházejících z nejnovějších výzkumů ve zdravotnictví i sociální oblasti.
  • Spolupracovat s výrobci, dovozci a prodejci pomůcek vhodných pro diabetiky s cílem zlepšit zásobování diabetiků a kardiaků potravinami pro racionální výživu, aplikační technikou a dalšími nezbytnými potřebami.
  • Ve spolupráci s médii informovat o nových léčebných metodách, zdravotních pomůckách a dalších výrobcích pro diabetiky a kardiaky.