fbpx

Poslání

Posláním organizace je pomáhat osobám s diabetem a se srdečním selháním na území ČR v jejich plném začlenění do společenského života, realizovat zdravotní, sociální a další aktivizační programy, a podílet se na osvětě veřejnosti.

 

 

"Nestačí vědět, vědění se musí umět použít, protože zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím."

"It is not enough to know, we must be able to use the knowledge because health is not everything, but without health everything is nothing."