fbpx

Staň se klientem

Klientem se může stát fyzická osoba starší 18 let, osobu mladší zastupuje zákonný zástupce nebo právnická osoba ztotožňující se s posláním a cíli organizace.

Klientem se stane výše uvedená osoba po uzavření klientské smlouvy a zaplacení poplatku.

 

Osobní údaje jsou ukládány a chráněny v souladu se zákonem č.101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Organizace se zavazuje, že údaje nepředá třetí osobě, a budou sloužit pouze pro vnitřní potřebu organizace.

 

PŘIHLÁŠKA