fbpx

Výzva ke spolupráci na výzkumu

 

Dovoluji si vás požádat o spolupráci při výzkumu pracovních podmínek diabetiků v zaměstnání. Výzkum je zaměřený na pacienty s diabetem 1. i 2. typu, kteří jsou léčeni inzulinem. Tento výzkum, který společně provádí Diabetologické centrum FN Motol Praha a Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, si klade za cíl zmapovat současnou situaci a pomoci nalézt cesty, jak pacientům s diabetem zaměstnání ulehčit. Prosíme vás proto o vyplnění dotazníku, který je

umístěn na následující internetové straně: http://umbrela.mendelu.cz/vyzkumy/vyzkum?id=1322. Vyplnění dotazníku vám zabere cca. 30-40 min a je zcela anonymní. Osoby, které se výzkumu zúčastní, není možné žádným způsobem identifikovat.


Jako důkaz smysluplnosti a praktických dopadů našich výzkumů si dovoluji uvést, že před časem jsem se na vás obracel s prosbou o účast v dotazníku týkajícího se řidičů. Na základě tohoto  výzkumu vzniklo několik mezinárodních i českých publikací (viz. odkazy) a v současné době probíhají na úrovni Evropské komise jednání o zjednodušení a zmírnění právních úprav týkajících se pacientů s diabetem.

 


Děkuji za spolupráci.

as. MUDr. Jan Brož

 


Publikace z výzkumu řidičů-diabetiků:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26491264
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26810271
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27180674
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27180675