fbpx

Cena Akademie Pacientských Organizací 2017

Jsme vítězi projektu APO Ceny 2017

 

20171213 04

 Akademie pacientských organizací (dále APO) u příležitosti pětiletého výročí edukačního projektu Akademie pacientských projektů vyhlásila na podzim druhý ročník APO ceny 2017, ve kterém byly dvě kategorie témat

 

kategorie 1 – Nejlepší probíhající projekt

kategorie 2 - Nejlepší inovativní projektový záměr.

 

 

 Pod záštitou senátorky Milady Emmerové se dne 13. 12. 2017 v Senátu ČR uskutečnilo vyhodnocení vyhlášených projektů APO Ceny 2017.

DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s.  a DiaKar, z. ú. ve spolupráci s DIAstylem se zúčastnil v rámci kampaně Žijeme na hraně projektu kategorie 2 - Nejlepší inovativní projektový záměr. Projekt jsme nazvali Edukačně motivační program pro mladé dospělé s diabetem typu 1 (EMP MD DM1). Náš projekt byl vyhlášen nejlepším a podrobnosti o něm si můžete přečíst na https://www.pacientskaakademie.cz/cs/aktuality/zname-viteze-apo-ceny-2017/.

 

Výherci projektu v kategorii 1 - Nejlepší probíhající projekt byly Popálky o.p.s. s projektem Zapálení hasiči pro život popálených Popálky, Dobrovolní hasiči pro Popálky - veřejná sbírka.

 

20171213 01

 Mgr. Jakub Dvořáček, MHA.- AIFP, JUDr. Lenka Teska Arnoštová MZ ČR, PhD.,

Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. – senátorka, Mgr. Monika Kadeřábková a  Mgr. Vlastimil Milata – DIAKTIV Czech Republic z.s.,

Ing. Mgr. Edita Šimáčková – DiaKar z.ú., Mgr. Irena Storová – SUKL, Mgr. Zuzana Komárková AIFP – APO

 

 20171213 05

 Zástupci DIAKTIV Czech Republic z.s., DiaKar, z.ú. a Mgr. Zuzana Komárková AIFP – APO

 

 

20171213 02

20171213 03

 

 

FOTOGALERIE