fbpx

Covid 19 - Doporučení Pacientské rady pacientům s chronickým onemocněním

I když dochází k výraznému rozvolnění restriktivních opatření, přesto je důležité, aby ti lidé, kteří mají chronická onemocnění a jsou tudíž jednou z nejohroženějších skupin občanů, kteří mohou být nakaženi koronavirem a následky této nemoci mohou být velmi těžké, pořád dodržovali některé zásady ochrany.

Sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR www.mrcr.cz, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR www.msmt.cz, pokud máte děti s chronickým onemocněním.

Celé znění doporučení zde