fbpx

FreeStyle Libre

Novinka v měření glykémie

photo product 1


Kontinuální monitorace glykémie (CGM) zobrazuje v reálném čase téměř nepřetržitou křivku hladiny cukru v podkoží. Na podobném principu měření pracuje i nová metoda zvaná Flash glucose monitoring neboli Bleskové měření glykemie, která je v porovnání s klasickým CGM jednodušší a diskrétnější.  Zobrazuje hodnoty pouze tehdy, pokud je uživatel sám naskenuje.

Jediným zástupcem této kategorie měření glykemie je Freestyle Libre, který se od podzimu letošního roku objeví i na českém trhu.

Na rozdíl od klasického kontinuálního senzoru nemá FS Libre žádné aktivní alarmy. Není schopen předpovědět hypoglykémii či aktivně upozornit na rychle klesající hladinu krevního cukru. Veškeré hodnoty zobrazí pouze při skenování.

Člověka, který hypoglykémie necítí, tedy Libre na hrozící nízkou hladinu krevního cukru neupozorní, nebude alarmovat ani ve spánku, kdy uživatel senzor neskenuje. Pokud se hodnoty neslučují se symptomy, je vhodné glykémii raději ověřit na glukometru, který je integrován do Freestyle Libre čtečky.

Flash glucose monitor je dobrým pomocníkem pro pacienty, kteří si během dne nemohou měřit glykemii odběrem krve z prstu, např. v práci. Usnadní život pacientům pracujícím s látkami znečišťujícími ruce, používajícím v práci rukavice, pacientům pracujícím v dílně a v továrně a také těm, kteří v práci neradi přitahují pozornost na svůj diabetes.

Pacienti nosící Flash glucose monitoring si pochvalují zejména diskrétnost, snížení počtu nezbytných měření glukometrem a jednoduchost celého systému. Dosavadní zkušenosti ze zemí, kde se Libre již několik let používá, jsou převážně pozitivní, zájem enormní.

 

BOX:
Specifika systému:
    • senzor je malý, cca velikosti desetikoruny
    • senzor měří nepřetržitě 14 dní, nelze jej dále prodloužit
    • glukometr i ketometr je integrovaný ve čtečce
    • jako čtečku lze použít i některé mobilní telefony
    • čtečka zobrazuje statistiku naměřených hodnot a analyzuje trendy
    • nemá alarmy a výstrahy
    • nekalibruje se
    • není propojen s inzulinovou pumpou
    • není možné nastavit vzdálené sledování glykémií
    • čtečka si pamatuje pouze 8 h dat, při méně častém skenování dochází ke ztrátě dat    


Více informací: www.freestylelibre.cz