DiaKar - společnost pro zdravý životní styl

Jsme nezisková organizace, která své úsilí a aktivity věnuje cílové skupině osob s diabetem a kardiovaskulárním onemocněním. Diagnostikovaným osobám se snažíme předávat základní informace o těchto onemocněních, dopadech na životní styl, aby dokázali svoje onemocnění lépe přijmout jako součást života. Osobám blízkým poskytujeme informace o těchto onemocněních, aby jim mohli být podporou

The Amazing Slideshow Addon!

Jak s ní plnohodnotně žít?

Cukrovka. Jak s ní plnohodnostně žít?


19. - 29. 9. 2024

Luhačovice hotel Harmonie

Další informace na
www.dialidi.cz

The Amazing Slideshow Addon!
Publikace
Ve spolupráci s lékaři, zdravotníky a pacienty vydáváme edukační brožury.
Magazín
Edukační magazín vychází 1x ročně a cílem je přiblížit problematiku diabetu a srdečního selhání všem, co se zajímají o zdravý životní styl.
Akce 2024
Realizujeme preventivně osvětové akce. Sledujte nás.
A P D
Sdružujeme pacientské organizace a jednotlivce, kteří se věnují, nebo je zajímá problematika diabetu.
CO JE DIABETES?
Co je diabetes?
JAK SNÍŽIT RIZIKO?
Image
VAROVNÉ PŘÍZNAKY
Image
RIZIKOVÉ FAKTORY
Image
VÍTE, CO JE SRDEČNÍ SLEHÁNÍ?
Image
ZRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
ZRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
100 LET INZULINU
100 LET INZULINU
TÝKÁ SE I MĚ SRDEČNÍ SELHÁNÍ?
TÝKÁ SE I MĚ SRDEČNÍ SELHÁNÍ?
TÝKÁ SE I MĚ SRDEČNÍ SELHÁNÍ?
TÝKÁ SE I MĚ SRDEČNÍ SELHÁNÍ?

Poslání

Posláním organizace je pomáhat osobám s diabetem a se srdečním selháním na území ČR v jejich plném začlenění do společenského života, realizovat zdravotní, sociální a další aktivizační programy, a podílet se na osvětě veřejnosti.

"Nestačí vědět, vědění se musí umět použít, protože zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím."

"It is not enough to know, we must be able to use the knowledge because health is not everything, but without health everything is nothing."

cíle

  • Cílem organizace je obhajování, prosazování a naplňování zájmů a potřeb diabetiků a kardiaků na národní i nadnárodní úrovni.

  • Všemi formami prohlubovat výchovu diabetiků a kardiaků, jejich rodinných příslušníků i širší veřejnosti.

  • Navrhovat legislativní i jiná opatření ve prospěch diabetiků a kardiaků, vyjadřovat se k návrhům zpracovanými jinými organizacemi či institucemi.

  • Překládat vlastní návrhy na zlepšování zásobování diabetiků a kardiaků potřebnými léčebnými prostředky a zdravotními pomůckami. Zasazovat se o přijetí přiměřených opatření vycházejících z nejnovějších výzkumů ve zdravotnictví i sociální oblasti.

  • Spolupracovat s výrobci, dovozci a prodejci pomůcek vhodných pro diabetiky s cílem zlepšit zásobování diabetiků a kardiaků potravinami pro racionální výživu, aplikační technikou a dalšími nezbytnými potřebami.

  • Ve spolupráci s médii informovat o nových léčebných metodách, zdravotních pomůckách a dalších výrobcích pro diabetiky a kardiaky.

SpolupracujemeDiaKar, z. ú.
U Řempa 895/14
360 17 Karlovy Vary
IČO: 04226500www: www.diakar.cz
Datová schránka: 59ymchk
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-089 855 0227/0100


Všechna práva vyhrazena © DiaKar, z. ú. 2023